Friday, 21 May 2010

"insan olma sanatında ustalaşamayan hiçbir ses, hiçbir görüntü anılarımızda yer edemeyecektir. çünkü sanat, bize insan olduğumuzu hatırlatan bir dışavurumdan fazla olarak ancak, bir adım öteye götürebilecek bir aydınlanmadır."

No comments: