Tuesday, 15 June 2010

kilitli

çocuk çiğ bir su damlasıyla yalpaladı. on gün önceki yağmurlardan artıktı ayağına bağ olan. bir refleks hareketiyle eli kapının koluna gitti. durdu bir an için, düşündü; açmalı mıydı kapıyı? geri dönülmez olabilirdi sonucu, düşündü bir süre. sağ kolu kasılmaya başlamıştı. bileği yana büküldü, yumruğu sıkıldı. ağır ağır indirdi kapının kolunu. kilitliydi. bir kez daha denedi emin olmak için. şimdi, bunu kozmik bir işaret olarak kabul edip gerisin geri dönmeli miydi, yoksa kararını vermiş miydi çoktan! parmaklarıyla demiri kavrayarak bekliyordu. bedeni devre dışı kalmıştı da tüm enerjisini düşünmeye odaklamıştı. ne olabilirdi ki? sonunda aynı kalmayacaktı. kapıyı açsa yeni olanı görecekti, açmasa yeni bir duyguyla tanışacaktı: 'keşke'. buraya kadar gelmişti. eli terlemişti. geri çekti. çantasının kalabalığında anahtarı arıyordu. yuvasına kıvrılarak akan bir yılan canlandı gözünde. kilidi açtı. bir kez daha çevirdi ve itti kapıyı..

No comments: